Palace Šumadija
0
0
Palace Šumadija
Palace Šumadija je danas komplex koji zauzima površinu od 1400 metara kvadratnih. Sa kapacitetom sale od blizu 500 sedišta, jedan smo od većih multifunkcionalnih prostora, pogodnih za održavanje svih vrsta manifestacija u ovom delu Beograda.

Nakon adaptacija i kompletno osveženog ambijenta 2011 godine, sa novom ekipom ljudi i svežim idejama – Od zaspalog bioskopa, postaje ozbiljan konkurent sa više desetina uspešno realizovanih kulturnih manifestacija i festivala - od kojih je za nekoliko nosilac i domaćin na regionalnom nivou.

Takođe festivali koji se po prvi put organizuju u Srbiji koji su izazov za mlade i kojima smo pružili podršku da prate svetske tokove, govori u prilog da Palace Šumadija želi da podstiče mlade umetnike na akciju.
Pročitaj više