Konzilijum Vračar
0
0
Konzilijum Vračar
Radnim danom od 7 - 21h
Subotom od 8 - 18h
Nedeljom 08 - 13h

Konzilijum se bavi laboratorijskom dijagnostikom od 1994. god. kao biohemijska i Mikrobiološka laboratorija koje su se 2005. god objedinile u Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Konzilijum.

2007.god. Zavod Konzilijum je rešenjem br 01-183 Akreditacionog tela Srbije postao prva privatna akreditovana laboratorija za biohemijska ispitivanja.

Tokom celog perioda postojanja Zavod Konzilijum se razvijao i unapređivao tako da danas raspolaže sa visokokvalifikovanim i obučenim kadrom i najsavremenijom opremom za laboratorijsku dijagnostiku.

Program analiza, koji obuhvata u ovom momentu preko 1000 parametara, pokriva sve oblasti savremene medicine i omogućava da pacijent u najkraćem roku dobije rezultate neophodne za praćenje toka bolesti, postavljanje dijagnoze i procenu efikasnosti primenjene terapije.

Kroz brojne međunarodne projekte, Zavod Konzilijum se dokazao i u oblasti naučno-istraživačke delatnosti.

Zavod Konzilijum radi pod stručnim nadzorom mr.sci Drine Topalov, specijaliste medicinske biohemije i New Zealand Registrated Medical Technologist sa 30 godina iskustva i aktivnog rada u kliničkim biohemijskim laboratorijama.

Poštovanje principa dobre laboratorijske prakse, stručno osoblje, oprema i reagensi vrhunskih svetskih proizvođača doprineli su da Zavod stekne reputaciju vodeće laboratorije i saradnju sa eminentnim ustanovama iz državnog i privatnog sektora.
Pročitaj više