Stomatološka ordinacija dr Maja Cvetković
Beograd, Dragoslava Srejovića 72p