Stomatološka ordinacija Sjerobabin
Beograd, Šumadijski trg 5