Akademija 28
0
0
Akademija 28
Bioskop u sklopu "Đuro Salaj" AD je počeo sa radom 1957. godine. Repertoar tadašnjeg bioskopa su u početku bili filmovi iz života, rada i organizovanja radničke klase u sklopu sindikalnog organizovanja. Kasnije, posle 1960. godine počelo se sa prikazivanjem igranih filmova domaće i strane produkcije. Krajem 1996. godine pristupilo se ozbiljnoj rekonstrukciji bioskopa i otvaranju još dve sale.

- Velika sala sa novim audio sistemom (Dolbi stereo surround), jedinim tada u gradu u martu 1997. godine, kapaciteta 387 mesta.
- Sinema kafe, otvoren 16.11.1996. godine, kapaciteta 40 mesta.
- Plava sala, otvorena 01.01.1998. godine, kapaciteta 72 mesta, koja je naknadno adaptirana u septembru 2004. godine.

Pomenute sale na lokaciji u Nemanjinoj ulici od 1997. godine zvanično su pod imenom "Bioskop A28". U tim salama je upravo ovih dana urađen generalni remont kinoprojektora, kao i ugradnja Red light stereo čitača tona, tako da će ubuduće i u ovom bioskopu biti vrhunski video i audio doživljaj filmske projekcije.
Pročitaj više