Klinika Nalterx Zone
2
0
Klinika Nalterx Zone
Naziv "NaltrexZone" nastao je kao pandan dugogodišnjoj i samo delimično efikasnoj praksi upotrebe supstitucione metode lečenja metadonom. NaltrexZone predstavlja novu i efikasniju farmakoterapiju u lečenju bolesti zavisnosti (naltrekson, poznati nazivi nalorex, revia).

Na inicijativu doktora Švrakića, ostvarena je saradnja sa tadašnjom Ministarkom zdravlja, prof. dr Slavicom Đukić-Dejanović, i nekolicinom lekara koji se bave bolestima zavisnosti u Srbiji, a 2010. godine osnovano je Udruženja Adiktologa Srbije. Cilj ovog Udruženja je da se istakne značaj i ozbiljnost ovih oboljenja čije se posledice odražavaju na pojedinca i na društvo u celini. Bolesti zavisnosti su, a posebno heroinska zavisnost, dobile proporcije epidemije. Ova epidemija u svetu ne zna za granice i uzima danak bez ikakvih razlika u pogledu rase, pola, religije, društvenog porijekla, socijalnog statusa ili drugih okolnosti. Zastrašujuća je činjenica da je sve veći broj jako mladih koji su podložni uticajima droga ili alkohola sa ne sagledivim posledicama po njihovo zdravlje, socijalnu i društvenu usklađenosti. Još teže pada činjenica da se od tog broja mali procenat podvrgava izlečenju. Danas, u svetu oko jedna milijarda stanovnika ima problem sa alkoholom, drogom ili i jednim i drugim.

U klinici NalterxZone primenjujemo holistički pristup u lečenja bolesti zavisnosti od opijata, alkohola, nikotina i drugih vidova zavisnosti. Naš cilj je da zavisnicima od svakodnevnog konzumiranja opijata ili alkohola pomognemo u izlečenju, ali i da im pomognemo u resocijalizaciji i promeni načina života kako bi izbegli zamke koje ih mogu ponovo dovesti u dodir sa porocima.

Klinička ordinacija nalazi se u Gajevoj ulici br. 8 u Beogradu. Opremljena je najsavremenijim video nadzorom; ima službu obezbeđenja, elektronsku i daljinsku kontrolu ulaza. Uvedene su specijalne mere obezbeđenja kako bi se sprečilo unošenje psihoaktivnih supstanci i alkohola u zgradu klinike.

Smeštaj podrazumeva jednokrevetne i dvokrevetne sobe sa klima uređajima i kablovskom TV i WI-Fi, bežičnim internetom.
Boravak pacijentu na klinici garantuje privatnost uz poštovanje kućnog red i terapeutskih programa. U cilju uspešnosti terapije pacijentu se uskraćuje korišćenje mobilnih telefona, tableta itd. i onemogućava komunikacija sa spoljnim svetom bez supervizije nadležnog osoblja. Smeštaj podrazumeva jednokrevetne i dvokrevetne sobe sa klima uređajima i kablovskom TV i WI-Fi, bežičnim internetom.

Boravak pacijentu na klinici garantuje privatnost uz poštovanje kućnog reda i terapeutskih programa. U cilju uspešnosti terapije pacijentu se uskraćuje korišćenje mobilnih telefona, tableta itd. i onemogućava komunikacija sa spoljnim svetom bez supervizije nadležnog osoblja.
Pročitaj više